RODO i polityka cookies

Nasza firma bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Zgodnie z wymogami art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje na ten temat.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych jest:
Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego
dr Monika Bilik-Jaśków
email: kontakt@tlumaczenia.business, tel. 0048 609 851 849

Jakie dane przetwarzamy, w jakich celach i jak długo

A. imię i nazwisko 

Podanie tych danych przy tłumaczeniach poświadczonych jest obowiązkowe dla potrzeb prowadzenia tzw. repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego (podstawa prawna: art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego z 25.10.2014 z późn. zm.) Te dane będą przechowywane przez 3 lata

B. imię i nazwisko oraz nr dowodu osobistego osoby odbierającej tłumaczenie 

(w przypadku jeśli chcą Państwo upoważnić inną osobę do odbioru Waszego tłumaczenia). Te dane zostaną usunięte w chwili odebrania tłumaczenia.

C. wszelkie dane, jakie mogą pojawić się w przekazanych do tłumaczenia dokumentach 

Te dane są niezbędne do realizacji umowy/zlecenia. Będą przechowywane w celach budowania bazy wiedzy tłumaczeniowej oraz w celach zgłaszania ew. reklamacji i roszczeń, maksymalnie przez okres 5 lat od czasu zakończenia współpracy (podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora)

Jeśli klient życzy sobie wystawienia faktury, oprócz podania imienia i nazwiska jest również zobowiązany do podania innych danych wymaganych przez przepisy podatkowe. Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z w/w przepisów (obecnie 5 lat).

Informacje o odbiorcach danych

  • podmioty i organy, którym administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym między innymi Wojewoda Dolnośląski jako organ sprawujący nadzór nad działalnością tłumaczy przysięgłych (tylko repertorium), sądy lub Minister Sprawiedliwości
  • podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcy usług IT, inni tłumacze, biuro rachunkowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie właściwych umów oraz umowy o powierzeniu danych osobowych zawartych z administratorem
  • podmioty zajmujące się doręczaniem listów i paczek, takie jak Poczta Polska czy firmy kurierskie

Przysługujące Państwu prawa

Jako podmiot danych osobowych macie Państwo następujące prawa wobec administratora:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych
  • prawo do sprostowania swoich danych osobowych
  • prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/ profilowanie

Korzystanie z informacji zawartych na naszych stronach internetowych nie wymaga ujawniania przez Państwa danych osobowych. Jednak (podobnie jak w przypadku każdej aktywności w Internecie) w logach serwera zapisane zostaną następujące dane: nazwa Państwa dostawcy usług internetowych, strona internetowa, z której odwiedzili Państwo nasz serwis, zakładki naszej strony internetowej, które Państwo odwiedzili oraz adres IP Państwa komputera.

Cookies i inne technologie

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies.

Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszych strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies podmiotów trzecich

Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Narzędzia społecznościowe (w przyszłości)

Na naszych stronach internetowych będą używane wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook.

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy, czy nie jesteś u niego akurat zalogowany.

Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności facebook-a – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy

Jeśli nie chcesz, aby serwis społecznościowy przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu.

Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.